Koji vam je omiljeni predmet?
Hrvatski 8,6%
 
Matematika 10,1%
 
Likovna kultura 8,2%
 
Priroda 0,4%
 
Povijest 9,0%
 
Informatika 19,4%
 
Glazbena kultura 2,6%
 
Engleski jezik 4,5%
 
Njemački jezik 1,9%
 
Biologija 4,9%
 
Kemija 4,1%
 
Tehnička kultura 2,6%
 
Fizika 9,0%
 
Tjelesna i zdravstvena kultura 9,3%
 
Vjeronauk 1,5%
 
Drugi predmeti 4,1%
 
Ukupno glasova: 268
Zatvori prozor