Koji vam je omiljeni predmet?
Hrvatski 8,1%
 
Matematika 10,8%
 
Likovna kultura 8,1%
 
Priroda 0,5%
 
Povijest 8,1%
 
Informatika 22,1%
 
Glazbena kultura 3,2%
 
Engleski jezik 4,5%
 
Njemački jezik 1,8%
 
Biologija 4,1%
 
Kemija 4,1%
 
Tehnička kultura 2,3%
 
Fizika 9,9%
 
Tjelesna i zdravstvena kultura 6,3%
 
Vjeronauk 1,4%
 
Drugi predmeti 5,0%
 
Ukupno glasova: 222
Zatvori prozor