Koji vam je omiljeni predmet?
Hrvatski 9,6%
 
Matematika 9,6%
 
Likovna kultura 7,8%
 
Priroda 0,4%
 
Povijest 8,9%
 
Informatika 18,4%
 
Glazbena kultura 2,5%
 
Engleski jezik 4,6%
 
Njemački jezik 1,8%
 
Biologija 4,6%
 
Kemija 3,9%
 
Tehnička kultura 3,2%
 
Fizika 8,5%
 
Tjelesna i zdravstvena kultura 9,2%
 
Vjeronauk 2,8%
 
Drugi predmeti 4,3%
 
Ukupno glasova: 282
Zatvori prozor