preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Na temelju članka 107. st.2. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  Osnovna škola  Opuzen, Opuzen   raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

  1. Učitelj/ica  edukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme za rad u posebnom razrednom odjelu

Uvjeti:

-opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 ,07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

Uz prijavu priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- rodni list,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

- životopis

-  potvrdu o radnom stažu HZMO

Rok za podnošenje  prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Opuzen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Opuzen, S. S. Kranjčevića 11, 20 355 Opuzen ,  „za natječaj „.

Nepotpune i  nepravodobne  prijave neće se  razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Opuzen da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se  preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

KLASA: 602-01/18-01/263

URBROJ: 2148-16/18-01

Opuzen, 30.  listopada  2018.g.                                                       

                                                                         

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                                 Valentina Peršin Čubranić

 

 

Tražilica 

Upute za razrednike:

e-Dnevnik za razrednike

Upute za nastavnike:

e-Dnevnik za nastavnike

 


Kalendar
« Lipanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Dokumenti škole

Anketa (mala)
Koji vam je omiljeni predmet?


Korisni linkovi
Za učenike

Časopisi

Za učitelje

ostalo

UPISI U SREDNJU ŠKOLU


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju