preskoči na sadržaj
 

Na temelju članka 107. st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Opuzen, Opuzen raspisuje


NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta


1. Učitelj/ica glasovira – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno - 16 sati u nastavi
2. Učitelj/ica trublje – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 17 sati tjedno – 10 sati u nastavi
3. Učitelj/ica trublje – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 12 sati tjedno – 6 sati u nastavi do 31.08.2018.g.
4. Učitelj/ica klarineta – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 16 sati tjedno – 9 sati u nastavi


Uvjeti: opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17).
Uz prijavu u preslici priložiti
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- rodni list,
- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja)
- životopis
- potvrdu o radnom stažu HZMO
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Opuzen.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Opuzen, S. S. Kranjčevića 11, 20 355 Opuzen , „za natječaj „.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403,
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Klasa: 602-01/18-01/70
Urbroj: 2148-16/18-01
Opuzen, 13. ožujka 2018.g.
                                                                                                                                                                                                        Ravnatelj
                                                                                                                                                                                                         Zlatko Sušan

Tražilica 

Upute za razrednike:

e-Dnevnik za razrednike

Upute za nastavnike:

e-Dnevnik za nastavnike

 


Kalendar
« Travanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Dokumenti škole

Anketa (mala)
Koji vam je omiljeni predmet?


Korisni linkovi
Za učenike

Časopisi

Za učitelje

ostalo
 • Grad Opuzen
 • Ivo Ožić

UPISI U SREDNJU ŠKOLU


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju