Pitanje Datum
Koji vam je omiljeni predmet? 8. 5. 2015.
Koji vam je omiljeni predmet? 8. 5. 2015.
Koliko često čitate knjige? 11. 4. 2013.
9. 3. 2013.
Koliko u prosjeku dnevno učite? 27. 11. 2012.
Hoćete li posjetiti ili sudjelovati u II Sajmu mandarina u našoj školi? 21. 11. 2012.
Hoćete li posjetiti ili sujelovati u II Sajmu mandarina u našoj školi? 21. 11. 2012.
Približava se kraj školske godine, a trudim se ispraviti ocjene iz... 16. 5. 2012.
Približava se kraj školske godine, a trudim se ispraviti ocjene iz... 16. 5. 2012.
Koliko poznaješ pravila sigurnosti na Internetu? 8. 9. 2011.
Koliko poznaješ pravila sigurnosti na Internetu? 8. 9. 2011.
Jeste li zadovoljni ostvarenim uspjehom ove školske godine? 20. 6. 2011.
ANKETA ZA UČENIKE
Kakav uspjeh očekujete na kraju ove školske godine?
28. 5. 2011.
Za što najviše koristite Internet? 11. 3. 2011.
Hoćete li sudjelovati u maškarama ove godine? 26. 2. 2011.
Kako ste proveli zimske praznike? 10. 1. 2011.
Jesi li zadovoljan/zadovoljna svojim ocjenama na I. polugodištu? 22. 12. 2010.
Jeste li zadovoljni uspjehom svog djeteta na ovom polugodištu? 22. 12. 2010.
Pitanje za roditelje: Jeste li zadovoljni uspjehom svog djeteta na ovom polugodištu? 22. 12. 2010.
Web stranicu škole posjećujem kao: 19. 10. 2010.
Zatvori prozor