Koji vam je omiljeni predmet?
Hrvatski 9,3%
 
Matematika 9,7%
 
Likovna kultura 7,9%
 
Priroda 0,3%
 
Povijest 9,3%
 
Informatika 17,9%
 
Glazbena kultura 2,4%
 
Engleski jezik 4,5%
 
Njemački jezik 1,7%
 
Biologija 4,8%
 
Kemija 3,8%
 
Tehnička kultura 3,4%
 
Fizika 8,3%
 
Tjelesna i zdravstvena kultura 9,3%
 
Vjeronauk 3,1%
 
Drugi predmeti 4,1%
 
Ukupno glasova: 290
Zatvori prozor