Koji vam je omiljeni predmet?
Hrvatski 9,1%
 
Matematika 9,5%
 
Likovna kultura 8,7%
 
Priroda 0,4%
 
Povijest 8,7%
 
Informatika 20,2%
 
Glazbena kultura 2,8%
 
Engleski jezik 4,3%
 
Njemački jezik 2,0%
 
Biologija 4,3%
 
Kemija 4,0%
 
Tehnička kultura 2,4%
 
Fizika 8,7%
 
Tjelesna i zdravstvena kultura 9,1%
 
Vjeronauk 1,6%
 
Drugi predmeti 4,3%
 
Ukupno glasova: 253
Zatvori prozor